NOU 2012:15 tar opp mange aktuelle saker – og støtter saker K&F har arbeidet med i lang tid. K&F har avgitt sine kommentarer til det videre arbeidet.

Utvalget foreslår bl.a. at

  • foreldrepenger settes til minimum 2G, også for de som i dag får engangsstønad. 
  • 10 dager permisjon med lønn for omsorg for nære pårørende.
  • Lovfesting av overgrepstiltak
  • Trygge botilbud for ofre for menneskehandel

Her er K&Fs høringssvar. NOU 2012-15 Politikk for likestilling.pdf

Hele utredningen er her .  Den er basert på NOU 2011:18, som K&F også uttalte seg om