Likestillingsombudet og likestillingsnemnda får stadig flere saker –

og foreslår endringer for å kunne følge dem opp.

Her er K&Fs høringssvar Høringssvar LDO 14.1.13.pdf og her er hele saken.