Aftenposten har slått opp at kvinner er sykere enn menn.

Nyheten om at kvinner er mer syke enn menn kom overraskende på mange. Noen av oss er ikke overrasket. Gårsdagens og dagens samfunn med sine krav og sin struktur har medført dette. I morgendagens samfunn vil muligens kvinner og menn nærme seg hverandre ved at menn blir sykere. Grunnen er de krav og forventninger vi har til oss selv. Politiske signaler tyder på at kravene blir fler og mer mangfoldige fremover.

Hva dreier dette seg om? Vi skal skaffe oss en lang og solid utdannelse, gjøre karriere, etablere oss og stifte familie. Vi skal drifte barnehager, skoler og delta i driften av barnas fritidsaktiviteter og ta større omsorgsansvar for familiens medlemmer inkludert eldre. Vi skal trene og ta vare på egen helse. Arbeidslivet krever at vi er fleksible og yter mer. Mange må reise langt daglig for å komme til og fra jobb. Dette skaper stress.

Noen ønsker mer redusert tilknytning til arbeidslivet en periode for å ta omsorg for familiens medlemmer. Da ser en muligheten til å ha mindre dårlig samvittighet og minsker stresset. Dette møtes med at man er doven, lat og i tillegg blir minstepensjonist. Vi klorer oss fast, biter tennene sammen og står på. Vips kommer smellen og kroppen sier stopp. Nå er tiden inne til å ta denne situasjonen på alvor. La oss se hvordan vi kan løse dette. Ulike løsninger må løftes frem – vi må verdsette ulønnet omsorgsarbeid. Det kan være en investering for fremtiden. Dårlig helse koster også. Er det politisk vilje til å drøfte dette uten at svaret på forhånd er bestemt?

Elisabeth Rusdal
Forbundsleder
Norges Kvinne- og familieforbund