Helse- og omsorgsministeren lanserte 15.6. den nye helseportalen helsenorge.no.

– E-helse er et viktig satsingsområde for regjeringen. Gjennom Helsenorge.no brukes ny teknologi til å gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Iflg. pressemeldingen vil Helsenorge.no inneholde veivisere til helse og sunnhet, helserelaterte rettigheter og helsetjenesten og informasjon om sykdom og behandlig.  Nettstedet skal utbygges videre, men alt nå finnes det informasjon om mange emner.