5.2  K&F’S ENGASJEMENT I COWA, UGANDA

 Centenary Vocational Training School, populært kalt COWA skolen, har siden 2001 vært støttet av forbundet gjennom FOKUS/NORAD. Fra 2009 ble de innlemmet i EAGWEN-programmet som da besto av et prosjekt fra Kenya (GADECE) og tre prosjekter i Uganda (COWA, MAFA,UMWA). Men i 2010 fikk vi vite at COWA skulle fases ut i 2011.  Hva skulle vi gjøre?   Slik vi vurderte det var det meget bekymringsfullt at en slik skole skulle visne hen og dø av mangel på midler og vilje til å støtte unge kvinner med en utdannelse de i aller høyeste grad har bruk for i sitt arbeid for seg selv, eventuelle yngre søsken og egen familie. Kvinner i Afrika bidrar i det vesentlige til barns oppfostring og utdannelse. Da sier det seg selv at de må ha et grunnlag for å greie seg i arbeidslivet.  En skole vil heller aldri bli såkalt ”sustainable”, den må ha støtte utenfra.  For oss i Norge er det selvsagt at det offentlige gir denne støtten.  Men ikke i Afrika!  Så vi oppfordrer dem til å drive lobby-arbeid mot sine myndigheter!

I de årene forbundet har vært involvert, har det skjedd en stor fremgang på alle plan i driften av skolen og tilbudet til elevene. De unge jentene har fått med seg vesentlige kunnskaper for å greie seg selv i en hard hverdag. Vi har gjennom mange år fulgt en del av elevene etter at de sluttet skolen og sett hvor godt de klarer seg gjennom sitt arbeid. Dette skyldes ene og alene de midlene vi har gitt til skolen.

Vi kunne ikke bare gi opp skolen, så vi bestemte oss for å forsøke å ”selge” konseptet, skolestipend til unge jenter!  Skolepenger utgjør kr 3000.- pr år pr. elev og vil bidra til lærebøker, kost og losji for de elevene som ikke kan bo hjemme eller som står uten forsørgere. Hovedtyngden av elevene er i behov av slik støtte da de kommer fra svært fattige familier.

Vi har lykkes!  Vi er nå i 2017 og fortsatt klarer vi å opprettholde støtten til COWA-skolen.  Kretser, lag og privatpersoner bidrar med store beløp!  K&F bidrar til at 60 jenter pr. år får en to-årig yrkesutdannelse!  Takk til alle dere utover det ganske land!

Støttemidler kan sendes til Anne Marit Hovstad på konto:  6034.56.35451, merkes COWA. Du kan også ta kontakt med:  Anne Marit på telefon 958 77 909 eller e-mail annemarit@hovstad.com eller Kristin Hansen på telefon 90564730 – e-mail: krihan6@online.no.

Les mer om COWA her: www.cowacvts.org