Kasting av mat – hva gjør vi og hva gjør dagligvarekjedene? K&F gratulerer Kiwi med at de endrer praksis, og håper andre butikkjeder følger etter!

I november 2013 tok Norges Kvinne- og familieforbund opp spørsmålet nedenfor med bl.a. matvarekjedene. 

————————————-

Kasting av mat – hva gjør vi og hva gjør dagligvarekjedene?

Med ulike mellomrom er det fokus på mat og den enorme mengden mat som faktisk kastes samt situasjonen med tanke på tilgangen på nok mat i andre deler av verden. Vår tids overflodssamfunn debatteres og er gjenstand for helt nødvendig granskning.

Midt oppe i dette kjører matvarekjedene sine kampanjer for å øke omsetningen og å få oss forbrukere til å handle mer. Jeg tenker her på kampanjer som ta 3, betal for 2 eller kjøp produkt X og få produkt Y på kjøpet. Felles for disse er at vi som forbruker skal handle mer og vi oppfordres til å ta med oss mer mat enn vi faktisk trenger. For mye av den maten som er «tilbudet» i disse kampanjene har en viss holdbarhet. Hvor mye av dette kaster vi faktisk?

Midt i debatten om kasting av mat kan man jo stille seg spørsmålet hvor dagligvarekjedenes etikk og samfunnsansvar er? Gjennom slike kampanjer bidrar de sterkt til meranskaffelser og trolig også at det kastes mer matvarer enn strengt tatt nødvendig.

Vi ønsker oss at kjedene tar denne debatten, viser samfunnsansvar og avslutter denne type kampanjer. La oss som forbrukere isteden få kampanjer der prisnedslag er tingen uten at vi påtvinges produkter i tillegg. Da viser dagligvarebransjen samfunnsansvar. Om det skjer – vel det gjenstår å se.

Vi reiser debatten og bringer synspunktet opp og frem. Så gjenstår det å se om noen tar ballen og gjør noe.

 

Se også K&Fs høringssvar til NOU om “God handelsskikk” i vedlagte melding.