Kontantstøtten er blitt “roten til alt ondt” !

” Foreldre som har valgt egen omsorg en periode mens barna er små, gjøres gjennom de politiske debattene rundt kontantstøtten til snyltere, de vet ikke sine barns beste, de bringer barna i fattigdom og lærer dem ikke å snakke eller lese og skrive. Nå får det være nok med denne stigmatiseringen. De som leder an i denne debatten er de som fra dag 1 så på kontantstøtten som en trussel mot egne verdivalg, men nå får det være nok. Sannheten er jo den at familier som en kort periode har valgt omsorg for egne barn fremfor annet arbeid, har gjort noen prioriteringer. I dette valget har de de senere årene blitt rammet økonomisk ved endringer i kontantstøtten med tilbakevirkende kraft. For noen familier betød det inntektstap på rundt 75 000 kroner. Dette ble den gangen karakterisert som småpenger. Men for mange var dette det de trengte for å klare seg økonomisk. Var det noen som sørget for at barn av kontantstøttefamilier levde i fattigdom, dersom den påstanden er rett, så var det nettopp disse politikerne,» tordner forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

At barn av kontantstøttefamilier ikke har råd til fritidsaktiviteter er nærmest latterlig. Når så vi et barn på 1 ½ år på fotballtrening eller på kulturskole. At barn fra minoritetsspråklige familier ikke er gode i norsk kan vi kanskje takke oss selv for. Vi gir morsmålsundervisning i skolen. Kan det være forklaringen og kanskje ikke kontantstøtten? Kunne vi finne andre tiltak som bedret språkopplæringen for denne gruppen? Hvorfor satses det ikke mer på åpne barnehager? Det kunne bidratt både til språkopplæring av foreldre og barn. I tillegg sikre integrering? Men det har man ikke politisk vilje til. Underlig.

Vi kan gjerne diskutere kontantstøtte – og som leder av organisasjonen som arbeidet intenst for å få til denne ordningen som gir barnefamilier valgfrihet og som en av de som skrev forslaget slik det ble, så deltar jeg gjerne. Vi tar gjerne debatten, men la oss i det minste debattere det det hele dreier seg om. Hvem skal bestemme over barnets hverdag – foreldrene – eller staten? For Norges Kvinne- og familieforbund er dette enkelt. Vi mener at foreldre vet hva som er best for egne barn. De er fullt i stand til å vurdere dette. Og dagens kontantstøtteordning er altså frem til barnet fyller 2 år, ikke frem til fylte 18 år.

«Problemet for kontantstøttens motstandere er vel heller at de har bygget et velferdssamfunn som man ikke i fremtiden har økonomisk råd til. Staten trenger alle i arbeid. Ved å komme med all verdens svartmaling av kontantstøtten forsøker man på den måten, og andre måter, å tvinge alle småbarnsforeldre ut i 100 % lønnet arbeid utenfor hjemmet. Koste hva det koste vil, og da er alt lov:  både mobbing, trakassering og latterliggjøring. Det er nok nå. La oss debattere om virkninger og konsekvenser. Barnehager og kontantstøtte er tilbud til barnefamiliene for å gi gode oppvekstsvilkår for BARNET. For det er faktisk det det dreier seg om. Barndommen kommer ikke i reprise,» avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

———————

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er en interesseorganisasjon med over 4 000 medlemmer. Organisasjonen driver mange private barnehager og var den organisasjonen som i sin tid fikk innført statstilskudd til barnehager. K&F har over 200 lokallag rundt i landet.

I 1998 fikk K&F vedtatt kontantstøtten. K&F utarbeidet forslaget som med noen justeringer ble vedtatt i Stortinget.

K&F ble stiftet 15. september 1915 under navnet Hjemmenes Vel. I 1933 skiftet organisasjonen navn til Norges Husmorforbund og i 1997 skiftet den igjen til dagens navn, Norges Kvinne- og familieforbund.

Gjennom organisasjonens arbeid og medlemmenes engasjement ble helsestasjoner, klassekontakter og FAU tiltak som samfunnet overtok. På samme måte som hjemmehjelpsordningen.

I dag er forbundet opptatt av innføring av skolemåltid, og et av forbundets lokallag driver landets første godkjente skolerestaurant på Hundsund ungdomsskole. Der serveres varm lunsj daglig til skolens elever.

For mer informasjon se forbundets nettside www.kvinnerogfamilie.no. For ytterligere kommentarer om kontantstøtten kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164

—————-

I avisa Glomdalen er diskusjonen i full gang –