Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, er under behandling i vårsesjonen.

K&F har sendt innspill til Helse- og omsorgskomiteen, som skal avgi sin innstilling 6.6.  Meldingen ble lagt fram 19.4. – kort behandlingstid for en viktig sak!

Her er K&Fs brev  Uttalelse Morgendagens omsorg - stortinget.pdf

Les også forbundsleders pressemelding da departementet la fram meldingen.