Jeg opplever at kvinner som velger å være hjemme fortsatt blir stigmatisert, sier Elisabeth Rusdal, leder for Norges Kvinne- og familieforbund i et intervju med avisen dagen lørdag 7. mars.

Rusdal har kjempet for kvinners rettigheter i hele sitt voksne liv og kjenner godt til forkleaksjonen til Ellen Hageman. – Aksjonen var en måte å synliggjøre hjemmearbeidende kvinner. Den skapte debatt da den kom i fjor vår, men så døde debatten hen. Jeg opplever ikke at vi har hatt noen debatt etter det, sier Rusdal. 

Det synes hun er trist. Selv om menn i økende grad er hjemme med barn er det fortsatt kvinnene som er i flertall. Det betyr at deres rolle og betydningen av den fortsatt må løftes frem, ifølge Rusdal.

Les hele innlegget her. Du finner det nederst på siden