Hastetiltak er nødvendig for å unngå uverdige forhold for omsorgspersoner og ulik behandling av søknad om omsorgslønn.

Kvinner som vil være hjemme og pleie sine syke barn, skal ikke hindres av rigide system, hevder forbundsleder Elisabeth Rusdal.

I dagens media har vi fått presentert en sak om avslag på søknad, slik at mor ikke kunne ta permisjon fra jobb og få omsorgslønn i en periode med sykt barn. 

Omsorgslønn har vært en kampsak for Norges Kvinne- og familieforbund i mange år.  Praktisering av ordningen er ulik fra kommune til kommune, og denne saken viser igjen behovet for at staten overtar ordningen og lager nasjonale standarder for tildeling av omsorgslønn og vilkår for den.

K&F har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet om saken Omsorgslønn.pdf

Her er presentasjon av den aktuelle saken i Budstikka, og intervju med forbundsleder Elisabeth Rusdal

………………………………………………….

Utsendt pressemelding om saken:

Omsorgslønn:  Nå må det bli slutt på de uverdige forholdene

 «Igjen presenteres vi via media for uverdige forhold i forbindelse med kommuners håndtering av omsorgslønnsordningen. Nå må noe gjøres. På bakgrunn av at en alenemor i Asker har fått avslag på sin søknad om utvidelse av omsorgslønnsordningen sin for en periode, ber vi nå om at regjeringen tar grep og gjennomfører kortsiktige tiltak og mer langsiktige løsninger. Situasjonen kan ikke fortsette slik», uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

I den konkrete saken dreier det seg om en alenemor med en kronisk syk datter som har fått utført et operativt inngrep. Datteren vil da for en periode ha behov for økt pleie og kan ikke gå på skolen. Alenemoren har søkt om utvidet omsorgslønn for denne perioden, men fått avslag. I stedet er hun fått tilbud om utvidet hjemmetjeneste, økt avlastning eller institusjonsplass.

Det er sjokkerende at kommuner tilbyr institusjonsplass, økt hjemmetjeneste og avlastning i stedet for å takke ja til at moren får økt omsorgslønn og utfører en enda større del av pleien for sin datter i en periode.

På bakgrunn av denne saken har Norges Kvinne- og familieforbund igjen tatt opp omsorgslønnsordningen i brev til departementet.

”Vi er klar over at sittende regjering ikke kan lastes for hvordan situasjonen er nå. Vi forventer derimot at regjeringen på generelt grunnlag kommer med tiltak som gir en bedring på kort sikt og samtidig setter i gang arbeid med mer langsiktige løsninger.  Vi må få slutt på uverdigheten. All verdens god hjemmetjeneste og institusjonsomsorg kan ikke erstatte foreldreomsorg. Når vi så vet at institusjonsplasser til unge som trenger det er en mangelvare, ja da forundres vi over vedtaket i Asker kommune og i andre kommuner samt at ingen tidligere har endret dette. Nok er nok.”

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: +47 913 28 164