Norges Kvinne- og familieforbund var invitert til møte med statsråden torsdag 9.1.2014,

sammen med Norsk Kvinnesaksforening og Norske Kvinners Sanitetsforening.  Horne ønsker tett kontakt med disse organisasjonene.

Her er pressemeldingen fra departementet etter møtet.