Media avdekker stadig uverdige forhold innen eldreomsorgen – Helsetilsynet må ta affære!

Med bakgrunn i at media stadig avdekker uverdige forhold innen eldreomsorgen har Norges Kvinne- og familieforbund i brev til Helse- og omsorgsdepartementet i dag bedt om at departementet ber om at Helsetilsynet starer et landsomfattende tilsyn.

Målet med dette er å få en kartlegging av hvordan situasjonen er. Vi tror at det som avdekkes bare er toppen av isfjellet. Videre vil man da se hvilke tiltak som trengs for at verdighetsgarantien skal bli mer enn en papirgaranti. Slik situasjonen er i dag – er det trist å konstatere at den garantien bare er ord på papiret. Nå må handling og tiltak komme.

Vi vil ikke ha en ny valgkamp med fagre ord og tomme løfter. Det er handling og økte ressurser som må til.  Ikke alle eldre selv makter å klage eller stå frem i media. Ikke alle eldre har pårørende som makter den kampen det er heller. Når man er gammel er tiden knapp, derfor er det viktig at det handles raskt – det må handles nå. Nok er nok.

For ytterligere kommentarer eller informasjon, kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164