”Jeg sjokkeres over det som avdekkes når en eldre hjelpetrengende kvinne søker om sykehjemsplass i en akutt situasjon. Tilbud om antidepressiva løser ikke situasjonen.”
Denne uttalelsen kommer fra forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Bakgrunnen for anmeldelsen er et nyhetsinnslag i forrige uke, der en eldre kvinne med ulike helseplager i tillegg til at hun nesten er blind har falt og brukket armen. Hun opplever situasjonen som uttrygg og føler hun ikke klarer seg selv og søkte om sykehjemsplass i kommunen. Søknaden ble avslått og hun ble i stedet tilbudt antidepressiva.

I nyhetsinnslag fra forrige uke kommer det også frem informasjon som gjør at det er grunnlag for å tro at denne saken ikke er enestående i kommune. Da må vi reagere.

Pårørende har politianmeldt kommunen for brudd på verdihetsgarantien og det er forståelig. Men saken er jo slik vi vurderer den mer feilbehandling. Da må Helsetilsynet inn i bildet.

I tillegg ber vi om at Helsedepartementet sørger for å undersøke om denne situasjonen og håndteringen av sykehjemssøkere også skjer i andre kommuner i Norge. 

”Vi vil understreke at vi forstår kommunenes problem når det gjelder mangelen på sykehjemsplasser. Regjeringen gir i sine uttalelser og løfter inntrykk av at dersom du trenger sykehjemsplass, så skal du få det. Vi som befinner oss ute i virkelighetens verden vet at situasjonen ikke er slik. I mange kommuner er det lange ventelister. Kommunene sliter økonomisk. Regjeringens tilleggsbevilgning mot slutten av fjoråret, gir ikke sykehjemsplasser over natten. Man trenger faktisk et bygg, man trenger midler til drift og det trenges bemanning”, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

For ytterligere kommentarer og informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164