Foreldre må betale barnehageplass “på forskudd”.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er kjent med at kommuner tar betalt for barnehageplass fra august, selv om familien ikke benytter plassen for noen måneder senere. Ikke alle barnefamilier har behov for barnehageplass fra august.

Nå ber forbundet barne-, likestillings- og inkluderingsminster Inga Marte Thorkildsen om å ordne raskt opp. I brev til statsråden i dag ber forbundet om at staten dekker kostnadene. Ikke alle kommuner har økonomi til å kunne la plasser stå ubenyttet uten betaling. Men det passer heller ikke alle småbarnsfamilier å betale for en barnehageplass i flere måneder før de skal benytte den og før foreldrepermisjonstiden har utløpt.

Vi forventer at en statsråd som så tydelig har uttalt at barnehager er best for barn, vil løse denne problemstillingen raskt til beste for alle. Og vi som forbund deltar selvsagt gjerne i diskusjonen rundt mulige løsninger.

Kopi av brevet til statsråden: Barnehageopptak og foreldrebetaling.pdf