Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode – presisering i lovendring.

Nye regler for tilskudd og foreldrebetaling i barnehagene er nå vedtatt, gjennom endringer i barnehageloven.

Barnehager over hele landet sliter etter endring av finansieringsordningen; statsstøtten er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.  Departementet har nå “ryddet” opp hvordan tilskuddet kan brukes.  Her er PBLs kommentar.

K&F har i flere omganger gitt høringssvar i prosessen fram mot lovendringen, se nedenfor.

————————————————————

K&F sendte 25.1.2012 sitt høringssvar ang. forslag om: Regulering av bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

 Høringsuttalelse barnehagetilskudd.pdf

Hele saken ligger her.

K&F har tidligere uttalt seg om første versjon av dette forslaget.