Elisabeth Rusdal har uttalt seg til Vårt land om en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI), basert på informasjon om nærmere 20.000 norske barn.

Har bedre språk enn barn som blir passet hjemme av foreldre, dagmamma eller i barnepark.

Dette viser en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI), basert på informasjon om nærmere 20.000 norske barn.

– Vi har målt språkferdighetene til barn i ulike passordninger. Vi ser at det er færre barn i barnehage som har sen språkutvikling enn det som er tilfellet blant andre barn, sier doktorgradsstipendiat Ratib Lekhal ved FHI.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk totalt 270.200 barn i alderen 0-6 år i barnehage i 2009, mens det er totalt 420.000 barn i aldersgruppen 0-6 år. Det betyr at rundt 150.000 ikke har full eller redusert plass i en barnehage.

Forutsetninger. Folkehelseinstituttet har også sett på betydningen av foreldrenes utdannelse, inntekt, morsmål og alder. Men dette endrer ikke hovedkonklusjonen om at barn som går i barnehage har bedre språkutvikling enn de som ikke gjør det, opplyser Lekhal.

Les mer: http://www.vl.no/samfunn/article109721.zrm