I dag deltok forbundsleder Bjarnhild Hodneland i debattprogrammet ”Rett på” i NRK P1 sammen med Harald Sundin fra Ensliges landsforbund. Tema var pengeoverføring til enslige kontra barnefamilier.
Dagens debattprogram hadde et tema som engasjerte. De mange innringerne hadde kommentarer og meninger om begge sider av saken, i tillegg til at de spørsmål til de to debattantene i studio.

– Det er viktig å sette fokus på barna. Det er de som nyter godt av overføringer til barnefamiliene, sa Bjarnhild Hodneland. Disse godene gjør at det er likest mulig for alle barn i Norge. Viktig at også enslige forsørgere får de overføringer de trenger for å best mulig kunne ta vare på sine barn.

Det er dyrt efamilier, det koster å etablere en familie. Skal man satse på barn og unge er det en kostnad man må ta. Kontantstøtten gjør det mulig å bære kostnadene ved at en av foreldrene er hjemme med barna når de er små.

Vi lever i et annet samfunn med andre forventninger og krav enn for 50 år siden, og må se denne debatten i det lyset. Normen for overføring må settes etter dagen situasjon, og ikke etter slik det var før.

Når man har barn er det ofte ikke mulig å jobbe slik som før. Det betyr mindre inntekt for å kunne ta hånd om barna. Barnefamiliene trenger den støtte de får. Barna er tross alt vår viktigste ressurs, det er de som skal føre Norge viddere. Antall barn pr voksen går nedover, derfor er det viktig at ting legges til rette efamilier – økonomisk og praktisk.

Forbundsleder forstår at enslige ønsker seg en større del av kaka. Men man kan ikke ta bort goder som er innarbeidet for å gi dette til en annen gruppe. Skattelette for enslige er noe K&F støtter.

Vi må arbeide for at det er rettferdighet i systemet, arbeide for at alle grupper i samfunnet skal ha det bra. Nå må vi ha en debatt for å se på mulige løsninger for få et mer rettferdig system, sa Bjarnhild Hodneland.