Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør forbrukerne til årets store tapere i statsbudsjettet, sier Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F). Dette kunne vært unngått ved å redusere moms på alle matvarer til 12%

Redusert matmoms vil komme alle forbrukere til
gode og da særlig de med lavest inntekt, samt familier
med mange barn. En redusert moms på alle matvarer vil gjøre
det lettere for den enkelte å kontrollere at reduksjonen kommer forbrukeren til gode.
Mat i vårt land er dyrt. Det er på tide å innføre enkle
og sikre tiltak som kommer forbrukerne til gode.

Etter K&Fs oppfatning er eneste mulighet snarest å innføre en
merverdiavgift på 12% på alle matvarer.

Barn og unge trenger et allsidig kosthold, ikke minst mer frukt og grønt. Det
blir feil å bare senke prisene på kjøtt. Dessuten blir det uhyre vanskelig for
forbrukerne å kontrollere en momsreduksjon i produkter, som inneholder annet enn
kjøtt.

I samarbeid med 16 andre organisasjoner fra landbruket, matvareindustrien og
forbrukerne har K&F tidligere foreslått en matvaremoms på 12%. Nettopp
bredden i organisasjonene som står bak dette forslaget gjør det verdt å lytte
til. Vi setter nå vår lit til de øvrige partiene på Stortinget, avslutter
forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund, Elisabeth Rusdal.

For ytterligere informasjon og kommentarer kan forbundsleder Elisabeth
Rusdal kontaktes på telefon 22 47 83 80 eller mobiltelefon 913 28 164 eller
fungerende 2. nestleder Bente Nygård på telefon 22 47 83 80 eller mobiltelefon
976 32 550.