Fødestua i Valdres – en viktig kampsak for kvinner og kvinners trygghet ved fødsel

Kretsleder Wenche Rolstad har sendt dette leserinnlegget til alle avisene i Oppland og Ringerikes Blad. Leserinnlegg om FØDESTUGO I VALDRES SKAL LEGGES NED.doc

Oppland Arbeiderblad har fulgt opp saken.

———————————–

Det er sendt brev (nesten likelydende) til Sykehuset Innlandet og ledelsen for Helse Sør-Øst RHF.  Se brevet Nedleggelse av fødestua i Valdres - Helse Sør-Øst RHF.pdf

– og her er svar fra Helse Sør-Øst ved Kirsti Tørbakken, dat. 30.11.:

“Vi viser til mail av 27.11.12 med spørsmål om nedleggelse av fødestua i Valdres.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i november 2010 en Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2011-2014, herunder kravene i rapporten ”Et trygt fødetilbud” – kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Den regionale planen og ”Et trygt fødetilbud” er lagt til grunn for helseforetakenes områdeplan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg og for videreutvikling av tilbudet innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Helse Sør-Øst.

Helsedirektoratet ga i 2010 ut en nasjonal veileder IS 1877 ” Et trygt fødetilbud” – kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Veilederen var en oppfølging av Stortingsmelding 12 2008/2009, ”En gledelig begivenhet” og skal sikre et fødetilbud som er trygt og som fremstår som helhetlig med kvalitet i alle ledd. Helse Sør-Øst er opptatt av god kvalitet i svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen og at kvalitetskravene i rapporten ”Et trygt fødetilbud” følges.

Sykehuset Innlandet mener at de ikke finner det faglig forsvarlig å ha videre drift av planlagte fødsler ved Valdres Fødestogo på grunn av synkende antall fødsler og manglende oppfylling av kvalitetskravene. Helse Sør-Øst har tillit til de vurderinger som er gjort ved Sykehuset Innlandet forut for styrebehandlingen av denne saken.”

————————————————- 

Her er presseinnlegg fra møtet og fakkeltoget:

Avisa Valdres 23.11.12.

Oppland arbeiderblad 23.11.12. “Jeg vil ikke føde i en ambulanse på Tonsåsen”

Se også VG Helg 23.11.12, med en grundig gjennomgang av dagens fødesituasjon i utkant-Norge.

 

Pressemelding:

Dette sier Norges Kvinne- og familieforbund nei til,” uttaler kretsleder Wenche Rolstad i Oppland krets og forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund Elisabeth Rusdal.

”Vi oppfordrer alle som vil bevare fødestua i Valdres spesielt, men også andre som er opptatt av å ta vare på det lokale fødetilbudet i landet om å møte opp.

 La lokalt fødetilbud fortsatt være en valgmulighet for de fødende,” sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund, med mer enn  4 300 medlemmer.

Her er informasjon om fakkeltoget og folkemøtet:

TORSDAG 22. NOVEMBER kl. 18.30

Fremmøte på Skiferplassen, Fagernes

  • Fakkeltog
  • Folkemøte i kommunestyresalen fra kl.19.00
  • Anledning til å stille spørsmål

Møt frem og bruk denne muligheten til igjen å vise at fødestua i Valdres er viktig.

VEL MØTT!

 

Oppland krets har i mange år engasjert seg denne saken, se kretsens hjemmeside

Se også innlegg i avisa Valdres  17.11. og 20.11.12.

Vil du vite mer om Fødestua i Valdres?  Se Jordmorforeningens artikkel i anledning 50-årsmarkeringen.

For ytterligere kommentarer og informasjon kan kretsleder i Oppland Wenche Rolstad kontaktes på mobil: 402 44 896 eller forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164