Kraftbransjen vil i løpet av høsten begynne å varsle kundene direkte ved endringer i strømprisen via tekstmeldinger og epost. Norsk kraftbransje er først i verden med denne type løsninger, skriver nyhetsbyrået Newswire.

Avtalen om prisvarsling skjer ved omfattende endringer og ble nylig inngått mellom Energibedriftenes Landsforening (EBL) og Forbrukerombudet. Den er den første i sitt slag i verden.

– Denne avtalen gjør Norge til et foregangsland på kundeinformasjon om strøm, og er et skritt videre i bransjens stadig pågående arbeid med å utvikle kundevennlige tjenester, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen i EBL til nyhetsbyrået Newswire.

Kundevennlige løsninger
Fra september representerer EBL hele den norske kraftbransjen, som til tider har fått hard medfart i mediene. Pladsen tror den nye avtalen med Forbrukerombudet vil være med på å nyansere bildet.

– Vi tror kraftbransjens omdømme vil bli bedre når folk ser at vi innfører mer kundevennlige løsninger, sier Pladsen. Ordningen med prisvarsling for strøm skal starte i september.

Ifølge Newswire vil strømkunden i praksis få en forespørsel fra kraftleverandøren om han eller hun ønsker å bli varslet om prisendringer. Dersom ja, kan kunden velge om varselet skal mottas som tekstmelding på mobiltelefonen eller som epost.

Kilde: Newswire