Småbarnsforeldre er for, og derfor er kontantstøtteordningen også så populær!
Norges Kvinne- og familieforbund lanserte kontantstøtte-ideen i 90- årene,
samtidig med å kreve utbygging av barnehageplasser. Politikerne vedtok ordningen
i Stortinget i 1998 Og Arbeiderpartiet har siden jobbet for å avskaffe den!

AP vil åpenbart presse alle foreldre til å plassere småbarn på et og to år i barnehage på heltid- ellers får de ikke sin rettmessige del av statlige overføringer til omsorg!

Til orientering: Foreldre til barn med 41 timer i uken eller mere i en godkjent barnehage støttes årlig av staten med store beløp, tallene er for tiden kr. 52 790 for et barn under tre år, kr. 26 800 over tre år. Der kommunene driver barnehagene, bidrar de med tilnærmelsesvis tilsvarende beløp. Kontantstøtten har stått stille siden 1998, med kr. 36 000 iåret. Fjernes ordningen, vil tusenvis av foreldre ikke få del i disse omsorgspengene.

Er virkelig medlemmer og tillitsvalgte i det som ynder å kalle seg for ”velferdspartiet” enige i, at våre felles skattepenger skal fordeles på en slik usosial måte? Er det ikke rom i dette partiet for andre former for omsorg enn den som utføres av ansatte omsorgspersoner?

Alle barn bør være like mye verdt- og ingen tør påstå, at privat omsorg nødvendigvis er dårligere enn den som utføres offentlig.
Småbarnsforeldre må beholde den valgfriheten som er tanken bak kontantstøtteordningen- og den skal Norges Kvinne- og familieforbund slåss for å beholde, også mot APs vilje!

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
forbundsleder Bjarnhild Hodneland, tlf.: 55193012/55186493,mobil:92893155,
nestleder Bente Nygård, tlf.: 63997506, mobil: 97632555.