Statsråd Audun Lysbakken tar tak i likestillingen –

Statsråden har oppnevnt et eget kvinnepanel. Panelet får ikke noe ferdig definert mandat men skal arbeide med dagens likestillingsutfordringer og komme med konstruktive innspill til statsråden.

—————

I anledning 18.12. – 30-årsdagen for FNs konvensjon for å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner – skrev statsråden følgende kronikk i Dagbladet.

La oss alle delta i debatten og i arbeidet videre!