Via media ble K&F klar over at noen elever i Vest-Agder har en reisevei på 4 timer til/fra skolen. De kunne hatt en reisevei på 40 minutter hver vei!

Ny vei er bygget, men kollektiv-transportselskapet har ikke laget ny rute. Fylkeskommunen har mottatt søknad om tilleggsbevilgning, men har ennå ikke behandlet den. I fjor sluttet elever fordi de ikke orket den lange reiseveien.

Se oppslag i nrk.no 2.9.13, oppdatert 2.9.13.

K&F reagerte med pressemelding  Reisevei elever videregående skole i Vest-Agder.pdf   og brev til

–  Agder kollektivtrafikk,
–  Vest-Agder fylkeskommune og hovedutvalgene for kultur og undervisning, og for samferdsel, areal og planlegging,
–  Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

——————-

Siste:  Agder kollektivtrafikk har i brev av 10.9. meldt at de legger om bussruten!