Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) tar sterkt avstand fra den pågående debatten rundt kontantstøtte-reformen. Debatten synes å dreie seg mer om kroner og ører og likestillingspolitikk, enn om barns ve og vel. I tillegg bidrar den til at foreldre tviler på egne evner som oppdragere
Det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiets fremste talskvinne i denne
debatten, Grethe Fossum, oppfatter den økte valgfriheten efamiliene som
kontantstøtten har medført, som skandaløs. (sagt i programmet ”Tabloid” på TV-2
torsdag kveld) Hennes uttalelse om ”at de som satser på dagmamma,
familiemedlemmer og andre dårlige løsninger” kan føre til dårlig samvittighet.
K&F minner om at det ikke er bevis for at en tidlig barndom med dagmamma
eller bestemor som omsorgsperson, medfører en mindre harmonisk utvikling, i
forhold til et opphold på inntil 10 timer i barnehage.

Ap underslår betydningen av at foreldre i utgangspunktet er de viktigste omsorgspersoner a sine på alle alderstrinn, og helt spesielt inntil tre år. Dette viser nyere forskning og det er på høy tid at også Ap tar denne viten på alvor.

Når hele 88 000 velger å ta ut kontantstøtte i stedet for statstilskudd til en heldags barnehageplass for sine barn under tre år, er det et tydelig signal. Foreldre ønsker valgfrihet og løsninger som er skreddersydde i forhold til familiens hverdag.
Også K&F ønsker flere fedre som omsorgspersoner. Hvilke virkemidler som må settes inn for å få dette til, må vurderes. Vi etterlyser fedres aktive bidrag i en slik debatt.
K&F understreker at det i fremtiden vil være behov for gode og fleksible barnehagetilbud, som et viktig supplement efamilier som trenger og ønsker dette.
Kontantstøtten er ingen døgnflue og Norges Kvinne- og familieforbund er overbevist om at den er kommet for å bli.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på tlf.: 67 51 75 96/ 22 47 83 80, 1. nestleder
Bjarnhild Hodneland kontaktes på tlf.: 55 18 64 93 og 2. nestleder Bente Nygård
kontaktes på tlf.: 63 99 75 06