Norges Kvinne- og familieforbund gratulerer Reidar Hjermann med en ny periode som barneombud.

Norges Kvinne- og familieforbund gratulerer Reidar Hjermann med en ny periode som barneombud.

Hjermann har tidligere vist seg som et offensivt og fritt barneombud, som har talt barnas
sak på en uredd og troverdig måte. 

Det er ombudets oppgave å være vaktbikkje overfor forvaltningen, og det er derfor helt nødvendig med en kritisk vurdering av ethvert forhold som kan så tvil i forholdt til denne oppgaven. De siste månedenes uro omkring oppnevnelse av nytt barneombud har satt fokus på ombudets rolle, og kan således være et viktig bidrag til å opprettholde og styrke ombudets uavhengige posisjon i framtiden.   

Med utnevnelsen av Reidar Hjermann håper Norges Kvinne- og familieforbund at situasjonen rundt barneombudet nå roer seg, slik at ombudet kan ivareta sin viktigste funksjon; fokus på, og arbeid for, barns rettigheter og velferd.