En barnehage uten lekeapparater har en alvorlig mangel, og foreldrene har krav på et betydelig prisavslag. Det mener Forburkerrådet som har gitt foreldrene ved Marmorberget barnehage i Oslo rett i at barna deres ikke lenger har et fullverdig tilbud.

I et brev til Oslo kommune blir det gjort oppmerksom på at kommunen må skaffe til veie nye, forskriftsmessige lekeapparater til barnehagen. 

Dessuten har foreldrene krav på et betydelig prisavslag, i størrelsesorden 30-50 prosent, for den tiden barna er uten disse aktivitetstilbudener, skriver forbrukerportalen.no.

Mangler lekeapparater
Barnas uteplass i Marmorberget barnehage mangler ifølge Forbrukerrådet lekeapparater. 60 barn står uten klatresattiver, husker, sklier, borg og lekestue.

Barnehagen ble overført fra Lambertseter til Nordstrand med bydelsreformen i Oslo, men bydelen har ikke satt av penger til lekeapparater på årets budsjett.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har klaget til Forbrukerrådet, fordi de mente barnehagen ikke lenger har et fullverdig tilbud.

– Mangelfullt
Etter Forbrukerrådets syn er barnehagetilbudet ved Marmorberget barnehage mangelfullt, både ut fra de krav barnehagelovens og Rammeplanen stiller til innhold, skriver Forbrukerrådet i et brev til Oslo kommune v/bydel Nordstrand..

Foreldrene har videre krav på at kommunen skaffer til veie nye forskriftsmessige lekeapparater til barnehagen.

Forbrukerrådet mener også at foreldrene har krav på prisavslag for den perioden barnehagen er uten lekeapparater.

– Et prisavslag må være betydelig, i størrelsesorden 30-50 prosent, sier juridisk rådgiver Arnt Olaf Stillerud til forbrukerportalen.no. 

Kilde: Forbrukerrådet