Regjeringens forslag til nytt finansieringssystem for private barnehager har vært ute til høring. Her er stadig nye relevante artikler, se lenker nedenfor.

Høringen har også tatt opp spørsmålet om utbytte til private barnehageeiere.  Etter at de fleste høringene er levert, har avisene kastet seg over temaet. 

Her er K&Fs høringssvar: RAMMEFINANSIERING.doc

Vi tillater oss også å lenke til Private Barnehagers Landsforbunds hjemmeside.  De fleste barnehager eid av K&Fs lokallag, er medlemmer i PBL. 

Uansett sluttresultat – det er ikke lett å drive barnehage når alle inntekter er bestemt av andre, og våre lokale lag har alt ansvar for utgiftene.  Når lønnen er utbetalt, er det ikke mye igjen å “leke seg med”.

Her er departmentets forslag og alle høringssvarene.

Utdanning.no har forsøkt å summere opp kommunenes holdning til utbytte.