– Barn må få større innflytelse over sitt eget liv. Voksne må høre mer på barna når de varsler om problemer i forhold til samværsordningen. Barn kan ikke beskytte seg mot overgrep fra en av samværsforeldrene.

Det uttaler barneombud Trond Waage. Ifølge barneombudet kan ikke barnet la være å dra til samvær. Den av foreldrene som barnet bor mest hos kan heller holde barnet borte fra samvær.

I forrige uke var Nordens fremste barnetoppeksperter samlet til et felles nordisk møte på Voksenåsen i Oslo. Barns evne til å ta beslutninger om egen livssituasjon var temaet.

Barns beskyttelse
Tilstede var representanter for de nordiske barneombudene, nordiske eksperter, parlamentarikere og myndighetspersoner fra de ulike land.

Ekspertene samlet seg rundt barns beskyttelse og diskuterte om Lise skal få si nei til samvær med pappa når han gjør ting som er til skade for henne?

Arrangementet var støttet av Nordisk ministerråd og barneombud Trond Waage sier at hans store forventninger til ekspertmøtet ble innfridd.

Overser barns behov
-Vi opplever i dag at voksne, både foreldre og selve rettsapparatet, overser barns behov tiltross for påstander om at barnet høres, sier barneombud Trond Waage.

Waage har aldri vært med på et seminar hvor politikere og fagfolk har vært mer unison i betraktninger.

-Det er først når det er bevist for en domstol at overgrep finner sted at barnet kan beskyttes mot videre overgrep, sier Waage.

Bygge nettverk
Det nordiske ekspertmøtet skal danne grunnlag for å bygge nettverk av fagfolk og beslutningstagere i Norden som kan jobbe videre med anbefalinger og problemstillinger fra prosjektet.

Barneloven i Norge sier at barn skal høres om slike spørsmål etter utvikling og modenhet.

Kilde: Barneombudet