I dag undertegnet Helsedepartementet en avtale med Norsk Medisinaldepot og Apokjeden om en forlengelse av kjedenes garanti for apotekdekningen i distriktene, skriver Helsepartementet på sine nettsider.

Avtalen vil gjelde inntil den kommende stortingsmeldingen om legemiddelpolitikken er behandlet av Stortinget.

I forbindelse med ikrafttreden av ny apoteklov 1. mars 2001 inngikk Helsedepartementet treårige avtaler med apotekkjedene Apokjeden AS og Norsk Medisinaldepot AS om at disse skulle garantere for opprettholdelsen av apotek i distriktene.

Garanti mot nedleggelse
Ifølge departementet har avtalene vært en garanti mot nedleggelse av apotek i kommuner som bare hadde ett apotek ved apoteklovens ikrafttreden.

Avtalene har kommet til anvendelse i tre tilfeller. Helsedepartementet ser videreføringen av avtalene som et viktig tiltak for apotektilgjengeligheten i distriktene.

Vilje til samarbeid
– Jeg vil gi honnør til Norsk Medisinaldepot og Apokjeden for imøtekommenhet og vilje til å samarbeide med departementet om en løsning i denne viktige saken, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Avtalene gjelder til 1. juli 2005. De to apotekkjedene kan si opp avtalen med fire ukers varsel fra det tidspunktet Stortinget har behandlet ferdig Regjeringens planlagte stortingsmelding om legemiddelpolitikken, skriver Helsedepartementet.

Kilde: Helsedepartementet