Storbritannia innfører avgiftsmerking på alkohol. Et merke på hver eneste flaske skal vise at avgiftene er betalt. Dette skal hjelpe myndighetene i å stanse smuglingen. Alkoholindustrien raser mot forslaget, skriver europanytt.no.

Den britiske finansministeren har tidligere annonsert at han vurderer å innførere en avgiftsmerking av sprit.

Ifølge euronytt.no blir det endelige forslaget lagt fram i det britiske statsbudsjettet denne uka.

Korkstempel
Avgiftsmerkingen skal bestå av en papirstrimmel som settes over korken på hver eneste spritflaske som omsettes legalt i landet.

Dette skal vise at det er betalt avgift for spriten, og er en av Storbritannias siste forsøk på å få kontroll på smuglingen. Industrien er ikke uventet sterkt i mot.

Store kostnader
De sier dette vil medføre store kostnader (54mill £ årlig). De mener det er urettferdig at det er den legale industrien som på denne måten straffes for smuglingen, dessuten vil avgiftsmerkene vil være lette å forfalske, hevdes det.

Den britiske finansministeren sier at han vil kompensere for industriens kostnader gjennom blant annet å avstå fra å ta betalt for avgiftsmerkene, skriver euronytt.no.

Kilde: Europanytt