Jaktet i hjemlandet og uønsket i Norge

Tid: Lørdag 9.mai fra kl. 10.00 – kl. 15.00
Sted: Dankert Krohn eldre senter, Kong Oscarsgt 54, Bergen

• Livet i skjul i nytt land
• Mine erfaringer – et liv på flukt
• Asylbarna – rettigheter og muligheter
• Myndighetenes utfordringer

Seminaret er gratis og åpent for alle. Det blir servert enkel lunsj.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Det blir servert enkel lunsj.

Søndag 10.mai er det internt seminar kl 09.00-kl.13.00. Vi tar opp igjen noen 

problemstillinger fra dagen før, orientering fra kvinnekommisjonen i New York, om 

prosjektene og internasjonalt arbeid for øvrig. Avslutning til lunsj.

Sted : Hotell Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, Bergen

Det er reservert doble og enkle rom på Scandic hotell fra lørdag – søndag.

Pris for deltakelse:

Lørdag og søndag inkl. middag og overnatting i dobbeltrom: kr 1.200,-

 « « inkl. « « i enkeltrom: kr 1.500,-

Dagpakke søndag kr 600,-

Dersom det ønskes overnatting fra fredag 8. – lørdag 9. kommer dette i tillegg 

med henholdsvis kr 890 (enkl.rom) kr 550 (dbl.rom). Opplysning om dette 

gjøres på påmeldingsskjema. 

I tillegg kommer reiseutgifter som må dekkes av kretsene. 

Påmeldingen er bindende og skal skje skriftlig på vedlagte skjema til:

 Vange, 

 6893 Vik i Sogn 

PÅMELDINGSFRIST: 15. april 2015

Eva Vatle Skeie, 

e-post: evaskeie@broadpark.no

Påmeldingsskjema >>   Se meg hør meg.pdf