Av Sonja Kjørlaug

Norges Kvinne-og familieforbund har gleden av å invitere til Nordens Kvinneforbund sin sommerkonferanse 16. – 18. juni. 2017 Hotell Scandic Park Sandefjord Strandpromenaden 9.                                  

Tema: Matglede.                            

Sandefjord er en moderne by som ligger 120 km sør for Oslo. Byen har en interessant historie, vakker natur og mange kulturarrangementer. Byen har mye å tilby med 116 øyer og skjær, 150 km. kystlinje, strender, viker og klipper, i tillegg til spor etter 1000 år gamle bosetninger fra Vikingtiden.

Hotellet ligger innen gangavstand til sentrum. Hotellet har gratis Wi-Fi, spa og velværesenter, innendørs svømmebasseng og badstue. Sandefjord lufthavn Torp ligger 7 km.fra hotellet og fra Sandefjord jernbanestasjon er det en spasertur på ca.10 min.ColorLine ferjeterminal 0,4 km. der ferjen fra Strømstad legger til kai.

På bussturen vil vi blant annet besøke Sandefjords mest kjente skulptur, et minnesmerke over hvalfangsten, laget av Knut Steen på slutten av 1950-tallet. Hvalfangstmonumentet viser fangstfolk ved årene i åpen båt, med harpunen klar og vannet sprutende rundt seg. Det mektige monumentet ved havna er laget som en kompassrose, og det roterer sakte rundt sin egen akse. Sett deg ned på en av benkene og følg med!

Monumentet ble donert til byen av konsul Lars Christensen og AS Framnæs Mek. Værksted.
Sandefjords historie er uløselig knyttet til hvalfangsten. Den var på sitt høyeste i 1954 da så mange som 2.800 mann fra distriktet hadde hyre på hvalfangst; på hvalbåt, flytende kokeri i Sørishavet eller på hvalfangststasjon på en av øyene i Antarktis. Da hadde byen lenge vært sentrum for den internasjonale hvalfangsten. Eventyret startet allerede i 1881, da hvalbåten “Haabet” ble utstyrt for fangst i Finnmark. I 1905 gikk den første av svært mange ekspedisjoner – med kokerier og hvalbåter – til Antarktis. Byen opplevde stor økonomisk oppgang, og hvalfangsten skapte positive ringvirkninger i næringslivet i byen og distriktet.

Sandefjord kirke er en langkirke fra 1903 i Sandefjord kommune, byggverket er i tegl og har 600 plasser.  Kirken gikk med i bybrannen i 1900 sammen med store deler av sentrum for øvrig. Etter brannen ble dagens Sandefjord kirke bygget. Innvendig er kirken senere blitt betydelig fornyet. Altertavlen ble laget i 1963 av Dagfin Werenskiold og består av 17 felter grovt hugget i mahogny. Den er meget stor og inneholder scener fra Jesu liv.Klokkespillet i Sandefjord kirke er datastyrt og er av internasjonal standard. Det spiller hver time på dagtid.

Program                                            « Matglede»

Torsdag 15. juni

17.00                          Ankomst/registrering.

Sosial samling for de som har kommet – frivillig.

Fredag 16. juni

07.00 – 08.30           Frokost.

08.30 – 09.30           Registrering.

10.00                          Åpning.

Velkommen til konferansen v/ forbundsleder Elisabeth Rusdal

Velkommen til Sandefjord v/ordfører

Nordens president Gudrun Pòrdardòttir åpner konferansen.

Kaffe/te

11.00                           Foredrag: Barn og matglede.

11.45                            Foredrag: Matglede og inspirasjon i familien.

12.30                           Lunsj.

13.30                           Foredrag: Matglede i alderdommen.

14.15                            Foredrag: Gladmat i sykehjem.

15.00                           Afternoon Taste Break- pausebuffet m/kaffe/te.

16.00                           Foredrag: Mat – innhold en utfordring.

16.45                            Foredrag: Matens betydning for vårt velvære.

17.00                            Fritid!

19.30                            Konferansemiddag på hotellet.

Lørdag 17. juni.

 7.00 – 8.30.              Frokost.

09.00.                         Busstur i Sandefjord med besøk i  Sandefjord kirke,

Hvalfangstmonumentet- museum og flere attraksjoner i Sandefjord.

13.00.                           LUNSJ på hotellet

14.00                            ACWW

Innsamling – Pennies for Friendship – vennskapsmynten.

14.45                            Afternoon Taste Break- buffet m/kaffe/te.

Fritid etter møteslutt lørdag – mulighet for ”rusletur” i Sandefjord.

19.00                            Festmiddag på hotellet.

Søndag 18. juni

07.00 – 8.30.             Frokost.

09.00.                          Lokalt arbeid i Norges Kvinne- og familieforbund.

Innlegg fra lokallagene.

10.30.                          Presentasjon av Nordens kvinnekonferanse 2018.

Uttalelse fra konferansen.

11.00.                          Avslutning.

12.30.                          Lunsj.

Vel hjem!

Påmelding NKF sommerkonferanse 2017