Årets konferanse finner sted mandag 20.april kl.09:00 – 15:00 på Litteraturhuset i Oslo,

og tar utgangspunkt i rapporten «Nasjonalt risikobilde 2014» utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det vil bli satt spesiell fokus på hendelser som flom/ras/skred, smittevern og terror.

Disse scenarioene vil bli behørig belyst av representanter fra bl.a. DSB, Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), Folkehelseinstituttet (FI), Justis- og beredskapsdepartementet,

Politiet og Forsvaret.

Fullstendig program vil bli lagt ut på vår nettside www.kfb.no etter påske.

Du kan allerede nå melde deg på til kfb@kfb.no  eller på tlf.: 22 47 82 60 / 23 09 34 58

Konferansen er gratis, men lunsj kan kjøpes for kr.100,-.

Vi ønsker vel møtt til en spennende konferanse!