I oktober 2018 er det landsmøte med mange spennende saker deriblant valg.

Forbundsleder, nestledere, 4 sentralstyremedlemmer, komitemedlemmer og varaer er på valg.

Forbundsleder og den ene nestlederen har sittet i 8 år og kan ikke gjenvelges, ref vedtektene § 4 g.

Vi i valgkomiteen trenger DIN hjelp for å finne kandidater.  Det er dere som medlemmer som kjenner andre medlemmer og vet hvem som kan egne seg til de forskjellige vervene. Vi kjenner en god del, men lang fra alle.

HUSK at du kan foreslå deg selv, at du kan foreslå hvem som helst bare de er medlem (ikke bare de fra eget lag).

I ledelsen og sentralstyret bør det være personer som til sammen har kompetanse på: sosiale medier, skrive pressemeldinger, lese høringer og skrive kortfattete svar, skrive saksfremlegg, kjenne til det norske politiske systemet, tørre å stå fram med våre saker i radio og tv, kanskje en tidligere politiker kan være en kandidat.

Hittil har vi fått forslag fra 3 lag og 1 krets av totalt ca 190 lag og 14 kretser

Se vedlagte forslagsskjema. Frist på forbundsleder og nestledere er 15. juni for de øvrige er fristen 18. august.

Brev poststemplet/e post datert etter denne dato vil bli forkastet. Det er lov å være tidlig ute.

Håpefull hilsen fra valgkomiteen

Anne Enger, leder.

Skjema-for-forslag-på-valg-til-LM-2018.docx