INNKALLING TIL LANDSMØTE 2018

Det kalles inn til landsmøte 19. – 21. oktober 2018. Landsmøtet åpner fredag kl.13.00 og avsluttes søndag kl. 14.00. Lunsj serveres fredag fra kl. 11.30 og søndag serveres lunsj kl.14.30. Landsmøtet holdes på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

I henhold til vedtektenes §5B er det 1 delegat fra hvert lag med under 50 medlemmer og 2 delegater fra lag med 50 medlemmer eller flere. Vi håper alle lag deltar.

Kretsene sender nå kun kretsleder, se vedtektenes § 5A.

Det er anledning til å delta med observatør. For at noen fra et lag skal kunne delta som observatør må laget i tillegg ha delegat på landsmøtet.

Tema for landsmøtet er: «Et samfunn i endring».

Pris: Delegater kr 4.990,- pr. person i dobbeltrom og kr. 5.300 i enkeltrom. Lunsj fredag og

søndag er inkludert.

Det er reisefordeling til landsmøtet. Alle delegater er med i reisefordelingen. Reise skal skje på billigste måte. Alle oppfordres til å bestille billetter tidligst mulig slik at dyre billetter unngås.

Frister: Påmelding:   innen 15.juni. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema.

Saker: 15. juni. Husk at forslag om endringer av vedtektene også skal inneholde stemmetall fra de enkelte leddene der forslaget har vært behandlet, se vedtektene § 8 samt alminnelige bestemmelser VI. Forslag til saker og vedtektsendringer sendes Norges Kvinne- og familieforbund,

Stortingsgaten 12, 0161 Oslo.

Valg ledelse: 15. juni. Forslag sendes valgkomiteens leder.

Valg – øvrige verv: 23. august. Forslag sendes valgkomiteens leder.

Sakspapirer sendes ut 20. september.

Med vennlig hilsen

Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal

Forbundsleder