I 2003 økte folketallet i Norge med 25 000 personer til 4 577 200. Folketilveksten bestod av et fødselsoverskudd på 13 700, og et innvandringsoverskudd fra utlandet på 11 250. Akershus er det fylket i landet som vokser mest, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge SSB var det i fjor et fødselsoverskudd på 13 700, 2 800 høyere enn i 2002. Det har sammenheng med at tallet på døde ble redusert med 1 700 og tallet på fødte økte med 1 100.

I 2003 døde 42 800 personer og 56 500 barn ble født. Tallet på fødte økte, men var fortsatt lavere enn gjennomsnittet for 1990-2000 da fødselstallet var 60 000 i gjennomsnitt pr. år.

Oslo topper fødtelisten med 8 300, deretter følger Akershus med 6 300, Hordaland med 5 700 og Rogaland med 5 400.

Færre innvandrere og flere utvandrere
Som i mange år tidligere var det fødselsunderskudd i Hedmark, Oppland og Telemark. 35 900 personer flyttet til, og 24 700 flyttet fra Norge i fjor. Innvandringsoverskuddet på 11 250, var 5 900 lavere enn i 2002.

Flytteoverskuddet fra utlandet har variert fra 5 800 til 19 000 de ti siste årene. Nettoinnvandring av utenlandske statsborgere fra Norden, Vest Europa og Øst Europa var henholdsvis -80, 700 og 2600.

Flere russere
Tilsvarende tall for 2002 var 750, 1400 og 3200. Nettoinnvandring av personer fra Afrika og Asia var på henholdsvis 3 000 og 5 200 personer, mot 3 600 og 8 000 i 2002.

Sammenliknet med 2002 flytter færre irakiske statsborgere inn til Norge og flere flytter ut. Det var størst nettoinnvandring av personer med russisk statsborgerskap i fjor med 1 600.

Det var også stor nettoinnvandring av somaliske og afghanske statsborgere med et overskudd på henholdsvis 1 500 og 1 300.

Økte med 5300 innbyggere
I 2003 økte folketallet mest i Akershus, med 5 300. Deretter fulgte Oslo (4 500), Rogaland (3 800), Hordaland (3 400) og Sør-Trøndelag (2 100).

I Oslo, Rogaland og Hordaland utgjorde fødselsoverskuddet mer enn halvparten av befolkningsveksten, mens i Sør-Trøndelag var nettoinnflyttingen høyere.

I 2003 var det innflyttingsunderskudd i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark.

Kilde: Statistisk sentralbyrå