Meltzerfondets ærespris for fremragende forskning blir delt ut ved Universitetet i Bergen en gang hvert femte år. I år gikk den bl.a. til professor Kari Wærness.

Norges Kvinne- og familieforbund gratulererer!

 

Hele saken er hentet fra  “På Høyden”, UiB


Overveldende og overraskende


Vinner av Meltzerfondets ærespris 2008: Kari Wærness (Foto: Silje Gripsrud/UiB)

Meltzerfondets ærespris for fremragende forskning blir delt ut en gang hvert femte år. I år går den til Kari Wærness og Bjarne Iversen.

– Forhåpentligvis betyr dette at forskningen min blir bedre kjent, og at yngre folk kan ta videre tak i den og utvikle den videre. Denne prisen er en anerkjennelse for hele området omsorgsforskning, som ikke har hatt så stor prestisje i verden før. Det er rett og slett fantastisk, sier professor emerita Kari Wærness ved Institutt for sosiologi.

Mandag 9.3.09 ble hun tildelt Meltzerfondets ærespris 2008 for fremragende forskning.

– En pionér
Kari Wærness er cand. polit. fra Universitetet i Bergen 1972. Hun var amanuensis i sosiologi ved UiB fra 1977-1987, da hun tiltrådte som professor i sosiologi. Fra 1999 til 2005 var hun forskningsleder ved senter for kvinne- og kjønnsforskning, og ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Uppsala i 2004.

Wærness var en av pionerene innen norsk og nordisk samfunnsvitenskapelig kvinne- og omsorgsforskning. Hun er spesielt anerkjent for sine banebrytende arbeider om kvinneyrker i omsorgsektoren og har vunnet internasjonal anerkjennelse. I de senere år har hun også orientert seg mot omsorgsproblematikk i tredje verden og fra 2003-2008 har hun vært koordinator for et prosjekt om globalisering og omsorg der hun samarbeider med Universitet i Ghana, og har vært medredaktør for en bok om pleie av døende og alvorlig syke – perspektiver fra Ghana, som nylig er publisert, heter det i presentasjonen av Wærness.

Les mer om boken fra Ghana her.

Samtidig trekkes det frem at hun er en populær foreleser ”som makter å engasjere studentene gjennom sin brede kunnskap, vidd og humor”.

– Jeg har hatt en veldig privilegert situasjon som forsker på Universitetet. Jeg har fått jobbe med det som har interessert meg, noe som i seg selv er et privilegium. Samtidig har det kommet andre etter meg som jobber i samme felt. Det er klart at familie- og omsorgsforskning ikke er så prestisjefylt i utgangspunktet, så en anerkjennelse av at det er viktig forskning må jeg si jeg er utrolig glad for, sier hun til På Høyden.

Bjarne Iversen og Kari Wærness får en pris på 200.000 kroner hver.


/>/>

/>/>/>