Driftsregnskapet overfor utlandet hadde et overskudd på formidable 21,8 milliarder kroner i januar i år. Til sammenligning var overskuddet i januar i fjor på 22,4 milliarder kroner. det melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Handelen med varer overfor utlandet ga Norge et overskudd på 18,8 milliarder kroner i januar.

Ifølge SSB viste tjenestebalansen et overskudd på 2 milliarder kroner. Eksport av varer i alt beløp seg i januar til 41,1 milliarder kroner.

Dette var en nedgang på 1,2 milliarder kroner sammenlignet med januar i fjor. Import av varer viste en nedgang på 1,7 milliarder fra januar i fjor og endte på 22,3 milliarder kroner.

Importoppgang
Eksport av tjenester hadde i januar en verdi på 13,6 milliarder kroner. Sammenlignet med januar i fjor var tjenesteeksporten i år 1,2 milliarder kroner høyere, skriver ssb.no. 

Total import av tjenester viste en oppgang på 1,8 milliarder kroner. Rente- og stønadsbalansen For rente- og stønadsbalansen var det beregnet et overskudd på 1 milliard kroner i januar i år.

Formuesinntekter
Dette var en nedgang på 0,5 milliarder kroner i forhold til i januar i fjor. Netto lønn og formuesinntekter fra utlandet var redusert med 1,4 milliarder, mens netto løpende overføringer til utlandet var 1 milliard lavere enn i januar i fjor.

Kapitalregnskapet Norske finansinvesteringer i utlandet beløp seg i januar i år til 104,1 milliarder kroner.

Investeringer
Porteføljeinvesteringer og andre finansinvesteringer i utlandet beløp seg til henholdsvis 17,1 og 86,6 milliarder kroner. 

Direkte investeringer var negative med 0,3 milliarder kroner. Internasjonale reserver som følge av transaksjoner økte med 0,6 milliarder kroner, skriver ssb.no. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå