aug 2018


KONTANTSTØTTEN Klar tale fra statsministeren. Vi er stolte i vårt forbund for at vi fikk den innført og at vi nå har fått gjennomslag for bedre muligheter til å kombinere kontantstøtte og barnehage. Dette sikrer alle barnefamilier en valgfrihet en kort periode mens barna er små.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80