sep 2017


Enslige, mindreårige flyktninger

Norges Kvinne-og familieforbund fikk vedtak med krav om bedre vilkår for enslig, mindreårige flyktninger. Vedtaket betyr at det forlanges raskere arbeid for å bedre enslig, mindreårige flyktninger. Videre at det må bli slutt på å sende denne gruppen flyktninger fra land til land i Europa.


Les mer


Gamle søppelfyllinger må kartlegges

Forbundets delegasjon på vår internasjonale organisasjons europakonferanse, Associated Country Women of the World (ACWW) fikk i går vedtatt at alle lands myndigheter skal pålegges å kartlegge og registrere gamle søppelfyllinger . Ved å gjøre dette kan vi bidra til å unngå uhell og utslipp ved f.eks utgravinger.


Les mer


Vold i nære relasjoner

VOLD I NÆRE RELASJONER Forbundets delegasjon på vår internasjonale verdensorganisasjon Associated Country Women of the World (ACWW) europakonferanse, fikk vedtatt at alle land må utarbeide handlingsplaner for vold i nære relasjoner. Videre at planen skal følges opp med handling. Vedtaket skal nå videre til ACWW verdenskonferanse.


Les mer


Vinner av gyldende måltid

Vi gratulerer med en meget fortjent seier. Gunnvor A. Sunde var en av innlederne da vårt forbund arrangerte Nordens Kvinneforbunds konferanse i Sandefjord i august 2016 I tillegg er hun et aktivt medlem i forbundet.


Les mer


Internasjonalt engasjement

I morgen setter forbundets delegasjon seg på flyet til Targu Mures i Romania for å delta på vårt internasjonale forbund; ACWW, Europakonferanse. Med oss i kofferten har vi forslag til 3 resolusjoner – om gamle søppelfyllinger og miljøgifter, bedre ivaretagelse av mindreårige flyktninger og asylsøkere i Europa og vold i nære relasjoner.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80