Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i januar 2004 er 15. I samme måned i 2003 var også det foreløpige tallet 15, noe som også ble det endelige tallet for trafikkdrepte i januar 2003.

I gjennomsnitt de siste 5 år er det drept 26 mennesker i trafikken i januar måned. Tallene for drepte i januar 2004 fordeler seg med 8 bilførere, 4 bilpassasjerer og 3 fotgjengere.

Av de 12 drepte bilførere-/passasjerer i januar ble alle drept i kollisjon med annet kjøretøy. Av de 15 drepte var 10 menn og 5 kvinner.

FORDELING PÅ TRAFIKANTGRUPPER Fordelingen ser slik ut, med tallene for 2003 i parentes:

 • Bilførere 8 (9),
 • bilpassasjerer 4 (2),
 • motorsyklister 0 (0),
 • mopedførere 0 (0), syklister 0 (0),
 • fotgjengere 3 (4),
 • akende 0 (0) og andre = (0).

FYLKESVIS FORDELING
Den fylkesvise fordelingen ser slik, ut med tallene for 2003 i parentes:

 • Østfold 0 (1),
 • Akershus 1 (1),
 • Oslo 0 (2),
 • Hedmark 1 (0),
 • Oppland 2 (2),
 • Buskerud 0 (1),
 • Vestfold 1 (1),
 • Telemark 1 (0),
 • Aust-Agder 0 (1),
 • Vest-Agder 0 (0),
 • Rogaland 1 (2),
 • Hordaland 1 (2),
 • Sogn og Fjordane 2 (0),
 • Møre og Romsdal 1 (1),
 • Sør-Trøndelag 0 (1),
 • Nord-Trøndelag 0 (0),
 • Nordland 1 (1),
 • Troms 0 (0),
 • Finnmark 0 (0).

TALLENE FOR 2004 KAN STIGE NOE
Trygg Trafikks oversikter bygger på meldinger i dagspressen samt rapportering fra fylkes- og distriktssekretærene. I løpet av måneden vil Statistisk sentralbyrå sende ut de foreløpige tall for skadde og drepte. Disse tall bygger på politiets rapporteringer. Tallene er foreløpige og ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en ulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på denne statistikk.

Kilde: Trygg Trafikk