Arrangement

arrangement - topimage

Grenseløse kvinner i Nord

Nordens kvinneforbunds sommerkonferanse 2014 i Rovaniemi sende fleire uttalelser til Nordisk råd og myndighetene i medlemslanda:

Europeisk kvinnekonferanse i Bergen

ACWWs Europa-konferanse ble arrangert i Bergen 1. - 4. mai 2014 med tema "Women make a difference".

Nye grep for kvinners rettigheter - Nordisk Forum 2014

Følg med på Nordisk likestillingskonferanse i Malmø, 12. - 15. juni 2014.