Sekretariatet

Du finner oss svært sentralt i Oslo sentrum: 
Stortingsgata 12, 0161 Oslo.  5. etasje.

Se kart, (søk på Stortingsgata 12)

Kontortid p.t. tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.30 - 15.45.  Telefontid 10.00 - 15.00.

Forbundsleder har ikke fast kontortid.

Telefon sentralbord: (+47) 22 47 83 80 Faks: (+47) 22 47 83 99
E-post: post@kvinnerogfamilie.no

Organisasjonssekretær:
Pernille Prøitz Jørgensen
Tlf.: 22 47 83 81
E-post: pernille@kvinnerogfamilie.no

Sekretær:
May- Britt Havnsund
Tlf.: 22 47 83 80
E-post: post@kvinnerogfamilie.no

Redaktør:
Lene Søgaard Gloslie
Tlf. 22 47 83 80
E-post: redaktor@kvinnerogfamilie.no