Bli medlem

Medlemskap nye medlemmer innmeldt etter 1. juli (første halvår)

Ordinært medlemskap i Forbundet også tilknyttet lokallag 2015 

Medlemsbladet "Kvinner&familie" følger medlemskapet.

kr 245,-

kr 490,-
 

Familiemedlemskap - samme adresse - tilknyttet lagsmedlem, ikke blad kr 100,-
Juniormedlemskap - 0-18 år kr 100,-
Direktemedlemskap - direkte tilknyttet K&F, (ikke lokallag) mottar blad kr 300,-
Abonnement på medlemsbladet "Kvinner&Familie" kr 150,-
Abonnement på protokoller (pr. post) kr 275,-


 

Nedlastbare utprintbare skjemaer:

Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund - Medlem til lag
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund - Juniormedlem 
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund - Familiemedlem
Innmeldingsskjema Norges Kvinne- og familieforbund - Direktemedlem