Bli medlem

Medlemskap nye medlemmer innmeldt etter 1. juli (første halvår)

Ordinært medlemskap i lokallag 2014 (indeksjustert)

Medlemsbladet "Kvinner&familie" følger medlemskapet.

kr 263,-

kr 526,-
 

Familiemedlemskap - familie tilknyttet ordinært medlem, ikke blad kr 100,-
Juniormedlemskap - 0-18 år kr   50,-
Direktemedlemskap - direkte tilknyttet K&F, mottar medlemsbladet kr 275,-
Abonnement på "Kvinner&Familie" kr 150,-
Abonnement på protokoller kr 275,-