Samarbeid med Cultura Bank

2010-01-15 00:00:00.000

en medlemsfordel til gode for andre:

Oppretter du en K&F- "Sri Lanka-konto" i Cultura Bank, får du ikke veldig mye renter selv, men du gir en gave til glemte kvinner på Sri Lanka!  Hoveddelen av rentene går dit.

Cultura Bank - et etisk alternativ - ble opprettet for ca. 10 år siden.  Foreløpig har de bare kontor i Oslo, men kan tilby vanlige banktjenester på nettet.  Gir lite ordinære boliglån, men derimot til prosjekter

  • for deg som setter pris på ren luft og rent vann
  • for deg som vil ta vare på miljøet
  • for deg som ønsker å skape din egen arbeidsplass
  • for deg som vil dele med andre
  • for deg som setter pris på ren mat

Cultura Bank har fått Nordisk råds natur- og miljøpris

Vår samarbeidspartner Cultura Bank har, sammen med to andre banker, fått pris for grønn kapitalforvaltning.