Linker

 

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er medlem av organisasjonene:

Studieforbundet Populus - er nå slått sammen med Bygdefolkets studieforbund til Studieforbundet næring og samfunn.
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)
Frivillighet Norge  - et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner
Folk og Forsvar
FN-sambandet
Matmerk
Debio
Unicef
Frisam
BarneVakten
Associated Country Women og the World (ACWW)
Nordens Kvinneforbund (NKF)
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)
 

Norges Kvinne- og familieforbund samarbeider med flere andre organisasjoner:

Norges Bygdekvinnelag (NBK)
Håndverkstedet for barn og unge (HFBU), som ble startet i 2000 etter initiativ fra K&F, for å fremme arbeidet med håndverksteder/arbeidsstuer
Krisesentersekretariatet
Redningsselskapet
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norges Røde Kors
Redd Barna
SOS Barnebyer
Tubfrim
Forbrukerrådet
Mat-informasjon
Mat- oppskrifter Opplysningskontorene i landbruket
Babyverden
Bondens marked

Samarbeid i Norden:
Svenske Riksförbundet Hem och Samhälle
Finsk/svenske Marthaförbundet
Finske Marttaliitto
Kvenfélagasamband Íslands

Aktive Kvinder i Danmark - ble nedlagt i 2009